Hanna Voutilainen

Funktionaaliseen lääketieteeseen erikoitunut laillistettu ravitsemusterapeutti auttaa sinua selvittämään oireita aiheuttavat ruuat ja voimaan paremmin.

Syö itsesi terveeksi!

Syö itsesi terveeksi funktionaalisen terveyden yhteisö tarjoaa uusinta funktionaalisen lääketieteen tietoa suomeksi ja käytäntöön vietynä. Livevalmennusten ja haasteiden ansiosta muutosten tekeminen yhteisössä on helppoa ja mukavaa. Samanhenkisten elämänmyönteiset ihmisten vertaistuen saat kaupan päälle.

Eliminaatioruokavalio ryhmävastaanotto

Funktionaalinen ravitsemusterapeutti ohjaa

Etävastaanotto

Katso Hannan haastattelu eliminaatioruokavaliosta

Liity sähköpostilistalle ja saat uusinta tietoa funktionaalisesta lääketieteestä ja ruokavalion merkityksestä.

Tilaa ilmainen uutiskirje!

Funktionaalisen lääketieteen eliminaatioruokavalio auttaa löytämään itselle sopivan ruokavalion. Eliminaatioruokavalio  vähentää matala-asteista tulehdusta, korjaa vuotavaa suolta, vähentää maksan myrkky kuormaa sekä kartoittaa ruokayliherkkyyksiä aiheuttavia ruokia.

Selvitä oireita aiheuttavat ruuat ja voi paremmin!

Funktionaalisen ravitsemuksen osaaja

Hanna on 48-vuotias terveystieteiden maisteri ja äiti. 20 vuoden työkokemus ja suunnaton into oppia jatkuvasti uutta on hyvä yhdistelmä

facebok

Ota yhteyttä

hanna.voutilainen@antioksidantti.fi

Rekisteri- ja tietosuoja seloste

Tämä on yrityksen Ravitsemusterapeutti Hanna Voutilainen (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 1.10.2020. Viimeisin muutos 10.1.2024

1. Rekisterinpitäjä

Ravitsemusterapeutti Hanna Voutilainen

Tehtaantie 2

37800 Akaa

www.eliminaatioruokavalio.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Hanna Voutilainen, hanna.voutilainen@antioksisantti.fi

3. Rekisterin nimi

Ravitsemusterapeutti Hanna Voutilainen -asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on mm.

- henkilön suostumus (kaikilta jäseniltä on suostumus jäsen rekisterin pitämiseen)

- sopimus (tilitoimiston kanssa on sopimus tietojen käsittelystä)

- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (työsuhde, jäsenyys).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisia tietolähteitä ei ole, eikä muita rekistereitä kerätä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu jäsenen kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden

kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Intuit Mailchimp logo
Facebook icon

© 2021 Ravitsemusterapeutti Hanna Voutilainen